අපේක්ෂාවේ රුහිරු බිඳු

සාංවත්සරික සමාජ සත්කාර වැඩසටහන

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය සම සෞඛ්‍යය පීඨය වේරහැර පරිශ්‍රයේ පිහිටුවා වසර හතරක් ගෙවීම නිමිත්තෙන් සාංවත්සරික සමාජ සත්කාර වැඩසටහනක් පසුගිය 05 වැනි ඉරිදා රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණි.

මෙම සාංවත්සරික වැඩසටහනට සමගාමීව “අපේක්ෂාවේ රුහිරු  බිඳු” යන මැයෙන් ලේ දන්දීමේ කඳවුරක්, ශ්‍රමදානයක්, දෘශ්‍යාබාධිත දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා උපකරණ පරිත්‍යාගයක් හා ආහාර පාන සංග්‍රහයක්ද පැවැත්විණි.

සෙනෙහසේ හා ලෙන්ගතුකමේ දෑත් දිගු කරමින්, ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය සිසුන් උළෙල අවසානයේ සංවිධානය කළ සංගීත සැඳෑව මෙම සමාජ සත්කාර වැඩසටහනට අපුර්ව ආනන්දයක් කැඳවීය.

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) බ්‍රිගේඩියර් ඉඳුනිල් රණසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (අධ්‍යයන) ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න, සම සෞඛ්‍යය අධ්‍යයන පීඨාධිපති කර්නල් අයේන්ද්‍ර බාලසුරිය, රත්මලාන අන්ධ විදුහලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් මෙම සමාජ සත්කාර වැඩසටහනට සහභාගී වූහ.

දෘශ්‍යාබාධිත දරුවන්ගේ මානසික ප්‍රබෝධය වඩාත් ඉහළ නැංවූ මෙම සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන සම සෞඛ්‍යය පීඨයෙහි පාඨමාලා අංක 33 සිසුන් විසින් සංවිධානය කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *