“එකමුතුදා” ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය අළුත් අවුරුදු උත්සවය

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය අළුත් අවුරුදු උත්සවය “එකමුතුදා” නමින් අප්‍රේල් මස 06 දා, උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණි.

විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රජාව තුළ දේශීයත්වය හා සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳ හැඟීම ඉහල නංවමින්, ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය ඔප් නැංවීම මෙවර අළුත් අවුරුදු උත්සවයේ ප්‍රධාන තේමාව විය.

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම සුර්ය මංගල්‍ය සඳහා නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්‍ෂක හා පාලන) බ්‍රිගේඩියර් ඉඳුනිල් රණසිංහ, දක්ෂිණ මණ්ඩපාධිපති බ්‍රිගේඩියර් අරුණ ආරියසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (අධ්‍යයන) ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජයන්ත ආරියරත්න ඇතුළු අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, සේවා ශිෂ්‍ය භට නිලධාරීහු, අනේවාසික සිසුහූ, සේවක මණ්ඩලයේ පවුලේ ඥතීහු ඇතුළු විශාල පිරිසක් මේ උත්සවයට සහභාගිවී සිටියහ.

සහන් රංවල ප්‍රධාන රංවල බලකාය හා යුධ හමුදා අධි රිද්ම වාද්‍ය වෘන්දය උළලේ විචිත්‍රත්වය ඉහල නැංවිය.

දිනය පුරා අළුත් අවුරුදු විචිත්‍රාංගවලින් ප්‍රභාමත් වූ එකමුතුදා අළුත් අවුරුදු උත්සවය කාතුලත් ප්‍රහර්ෂය දල්වන ලද අපුර්ව සංස්කෘතික මංගල්‍යයක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *