කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය තුල නිදහස් WI FI කලාපයක් පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලංකාව දකුණූ ආසියාවේ දැනුම කේන්ද්‍රය බවට පත් කිරීම උදෙසා නිදහස් WIFI කලාප පිහිටුවීමෙි ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නංවමින් ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ 2017 මාර්තු 01 වනදා සිට නිදහස් WIFI කලාපයක් බවට පත්කිරීම උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.

ක‍ෂිතිජයෙන් එහා ලෝකය දකින විශ්ව දැනුම හඹායන ගුරු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවන්ගේ අභිවෘද්දිය උදෙසා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය මෙම ජාතික කර්තව්‍යයට දායක වෙි.

උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් බල ගන්වමින් එතුමාගේ උපදේශකත්වය හා අදීක්ෂණය යටතේ විශ්ව විද්‍යාලයට මෙම නවීන පහසුකමි ස්ථාපිත කර තිඛෙි.

මතු රැකෙනා ශිල්පයමයි උගත මනා යන සංකල්පය බලගන්වමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් අත්පත්කර ගැනීම තුලින් උපාධි පාඨමාලාවල තත්වය හා ගුණත්වය ඉහළ නංවමින් ආරක‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලය ජාත්‍යන්තරය තුල ඉහළට ඔසවා තැබීම මෙි වැඩසටහන බලගැන්වීම තුලින් අපේක‍ෂා කෙරේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *