vc

රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ USP Psc
විද්‍යාපති (ආරක්ෂක අධ්‍යයන) කළමනාකරණ, MMaritimePol (ඕස්.), CPS පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා, CR පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා, AFNI(ලන්ඩන්), සාමවිනිසුරු (මුළු දිවයිනටම)

රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මහතා 1984 දී ශිෂ්‍ය භට නිලධාරියෙකු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එක් වූ අතර සම්මානනීය සහ නොකැළැල් සේවාව නිසා ඔහුට රියර් අද්මිරාල් නිලයට උසස් වීමට හැකි වූ අකර ඔහු “උත්තම සේවා පදක්කමෙන්” පිදුම් ලබා ඇත. දැනට, ඔහු ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයාය. ඔහු සිය මූලික උපලුතිනන් පාඨමාලාව 1986 දී පාකිස්තාන නාවික හමුදාව සමගින් PNS කර්සාස්, PNS මෙහෙරාන් සහ PNS බහදූර්හිදී හැදෑරීය. ඔහු පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, ඇ.එ.ජ., ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බංග්ලාදේශය යන රටවල්වලදී උසස් නාවික පුහුණුව ලැබීය. තවද, ඔහු ඉන්දියාවේ INS වෙන්ඩූර්ති වෙතින් සබ්මැරීන නාශක යුධ පුහුණුව සහ සැන්දියාගෝ කොරනාඩෝ දිය සහ ගොඩබිම් කඳවුරේ සමුද්‍රීය ගවේෂණ ඒකකයෙන් දිය සහ ගොඩබිම් යුධ පිළිබඳ විශේෂඥතාව ලබා ගත්තේය. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියාවේ වොලන්ගොග් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සමුද්‍රීය නීතිය සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ විශාරද උපාධියක් ලබා ගත් අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තවත් විශාරද උපාධියක් ලබා ගත්තේය. තවද ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුම් සහ සාම අධ්‍යයන පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කුසලතා සම්මානයක් සමගින් සම්පූර්ණ කළේය.

ප්‍රධාන කුසලතා සහ ජයග්‍රහණ

පුද්ගලික

 • ඕස්ට්‍රේලියාවේ වොලන්ගොග් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සමුද්‍රීය නීතිය සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ විශාරද උපාධිය ලබා ගැනීම.
 • ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ විශාරද උපාධියක් ලබා ගැනීම.
 • කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සාමය සහ ගැටුම් අධ්‍යයන පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව කුසලතා සම්මානයක් සමගින් ලබා ගැනීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ මාකොළ හමුදා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි
 • එක්සත් ජාතින්ගේ සාම විශ්වවිද්‍යාලය සහ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන පිළිබද බණ්ඩාරනායක මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්වන ලද ගැටුම් නිරාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමාව ලබා ගැනීම.
 • අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් පත් කරන ලදී.

දරන ලද තනතුරු

 • වේග ප්‍රහාරක යානා P463, අණ දෙන නිලධාරී
 • අක්වෙරළ යාත්‍රා SLNS පරාක්‍රමබාහු අණ දෙන නිලධාරි
 • ගොඩ බෑමේ යාත්‍රාව “SLNS රණගජ” අණ දෙන නිලධාරී
 • වේග කාලතුවක්කු බෝට්ටුව “ජගතා” අණ දෙන නිලධාරි
 • නාවික හා සමුද්‍රීය විද්‍යා පීඨයේ පුහුණු කපිතාන්
 • ප්‍රධාන උපදේශක – ආරක්ෂක සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලය
 • ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නාවික පුහුණු අධ්‍යක්ෂ
 • නාවික ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ
 • ඊසාන දිග නාවික ප්‍රදේශයේ අණ දෙන නිලධාරි
 • දකුණු නාවික ප්‍රදේශයේ අණ දෙන නිලධාරි

පුහුණුව

 • 1986-1987 උප ලුතිනන්වරුන්ගේ තාක්ෂණික පාඨමාලාව (පාකිස්තාන නාවික හමුදාව, කරච්චි, පාකිස්තානය)
 • 1993-1994 සබ්මැරින-නාශක සහ දිය යට හඬ පිලිබද විශේෂිකරණ පාඨමාලාව (ඉන්දියානු නාවික හමුදා ASW පාසල, කොචින්, ඉන්දියාව)
 • 2004 ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ දිය ගොඩ සැලසුම් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම සැන්දියාගෝ, ඇ.එ.ජ.
 • 2005 ඉන්දියාවේ MHOW යුධ විද්‍යාලයේ උසස් ආරක්ෂක සමාරම්භක පාඨමාලාව
  සම්පූර්ණ කිරීම
 • 2007 තානාපති සහ ජාත්‍යන්තර සබදතා පිළිබද සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කිරීම

පර්යේෂණ සහ ප්‍රකාශන :

නිලධාරියා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ පොත්/නිබන්ධ, අධ්‍යයන පත්‍රිකා

 • ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ මුහුදේ අාරක්ෂාව සඳහා වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රාවල ඵලදායීතාව (මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ උපාධිය සදහා පර්යේෂණ පත්‍රිකාව – 2003)
 • ඉන්දියානු ධීවරයින් ශ්‍රි ලංකාවට අයත් සාගර කලාපයට පිවිසිම වැළැක්විමට උපාය මාර්ගය (2008 දී කළමනාකරණය පිළිබද විද්‍යාපති උපාධිය පිරිනැමිම සදහා වන අවශ්‍යතාවයෙහි අර්ධ සපුරාලීම සදහා ඉදිරිපත් කළ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව)
 • උසස්විම් වලදී ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට වඩා කුසලතාවට මුල් තැන දීම – කාර්යස්ථානයේදි ඇති විය හැකි ගැටුම් (2010 මාර්තු – ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යයන පිළිබද 12වන අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයේදී ඉදිරිපත් කළ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව)
 • සේතු සමුද්‍රය සෑදීමේ ව්‍යාපෘතිය- ගැටුම් (ගැටුම් නිරාකරණය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සදහා සාම විශ්වවිද්‍යාලය සහ BCIS සදහා ඉදිරිපත් කළ පත්‍රිකාව)
 • අන්ත යා කිරීම – ශ්‍රි ලංකාවේ යුධ හමුදාව විසින් පශ්චාත් ගැටුම් මෙහෙයුම් හරහා සාමය ඇති කිරීම (2010 දී කොආවි පරිසංවාදය සදහා ඉදිරිපත් කළ සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක ජර්නලයෙහි පළ කළ පත්‍රිකාව)
 • දූපත් සහ සීමා ලක්ෂ්‍යවලින් පැන නැගිය හැකි සමුද්‍රීය ගැටුම් නිර්ණය කිරීම සදහා ඉන්දියානු කලාපය තුළ උපාය මාර්ගික සන්ධානය (මෙම පත්‍රිකාව කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ 2011 පරිසංවාදයට ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙය කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක ජර්නලයේ සහ Business Today සගරාවෙහි 2011 සැප්තැම්බර් මස පළ විය.)
 • සංහිඳියාව සහ නැවත පදිංචි කිරීම හරහා සාමය ඇති කිරීම: ජාතිය සම්බන්ධ, තිරසාර ආදර්ශ, ගම්මානයක් සැලසුම් කිරීමේ සිද්ධි අධ්‍යයනය (2012 කොආවි පරිසංවාදය සදහා ඉදිරිපත් කළ සහ ප්‍රකාශයට පත් කළ පත්‍රිකාව)
 • පුද්ගලයන් ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධව ජාත්‍යන්තර නීති රාමුව සහ පුද්ගලයන් ජාවාරම් කිරීම පිළිබඳ නූතන අවස්ථාවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට එයට ඇති හැකියාව (2014 පාකිස්තානයේ පැවති ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය සම්මන්ත්‍රණයේදී ඉදිරිපත් කළ සහ ප්‍රකාශයට පත් කළ පත්‍රිකාව)