Visiting Lecturers From Outside Visiting Lecturers From KDU
Mr Yasantha Kodagoda  
Mr Ravinatha Ariyasinha  
Mr NR Ashoka De Silva Brig R G U Rajapaksha
Dr C Patirawasam Mr J M W Premarathna
Maj Gen (Retd) GVDUA Perera Mr Asela Gunasekara
Dr P A K Karunananda Dr U G Rajapaksha
Dr R A U Halwatura Dr Hemantha Premarathna
Eng Ranil Sugathadasa Dr Namali Sirisoma
Dr Chinthaka Mallikarachchi Dr Lakshika Liyanage
Prof H Y R Perera Dr P Kalansooriya
Dr Buddhika Jayasekara Ms Samindika Elkaduwa
Udayanga Hemapala Ms Hasini Rathnamalala
Dr Dulika Nayanasiri Dr M M Jayawardena
Prof G T F De Silva Dr Chaminda Wijethilaka
Mr Anura Wijepala Mr Lahiru Gunathilaka
Mr Samiru Gayan Dr Y J S N Fernando
Dr Upeka Premarathna Ms Bhagya Senarathne
Dr Ruwan Udayanga Mr Asantha Senevirathne
Mr Senaka Samarasekara Ms M T N Wijethunga
Dr Prathiba Mahanamahewa Mr S Satheesmohan
Ms Wasantha Senewirathna Mr Nandana Patirage
Dr Thusitha Abeysekara Dr Kumari Fernando
Dr Sampath Punchihewa Dr Ishani Dias
Dr Senaka Amarakirthi Dr A H Lakmal
Dr Ruwan Wickramarachchi Dr Methsiri Samarakoon
Dr Kamal Thilaksiri Mr S Bogahawatta
Dr Sampath Punchihewa Mr Sanath De Silva
Mr Chandima Hettiarachchi Mr W A Gunarathne
Dr Indika Perera Mrs Romita De Silva
Mr Ramesh Rajasooriya Snr Prof Swrana Piyasiri
Mr Bandujeewa Samaranayake Prof Amal Jayawardena
Mr Dinesh Samarasinghe  
Ms Gayani De Alwis  
Dr Amila Jayarathna  
Dr Kumara Uluwatta  
Mr J S Badugama  
Dr Aruna Gamage  
Mr Nanda Dediyagala  
Dr Dushan Jayawickrama  
Prof Indralal de Silva  
Dr Prasad Jayaweera  
Dr Chithraka Wickramaarachchi  
Ms Dayani Panagoda  
Col Chaminda Wijerathne  
Col L C R Jayasooriya  
Dr Sujeewa Lewaangamage  
Mr Wasantha Gajanayake  
Dr Pradeep Peris  
Prof W I Siriweera  
Mr Yasantha Kodagoda  
Cmde (Dr) I D Piyasiri  
Dr H L D M A Judith  
Prof J P Karunadasa  
Dr Ajith Pasquel