“අමාගීලකර” බොදු ගී සරණිය

ත්‍රෛලෝකනාථ සම්මා සම්බුදුන්ගේ තෙමඟුල සිහිකරමින් කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය බුද්ධාලම්භන ප්‍රීතියෙන් සංවිධානය කළ “අමාගීලකර” බොදු ගී සරණිය මැයි මස 09 වන දින පස්වරු 3.00 ට කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්ෂක හා පාලන) මේජර් ජෙනරාල් ඉඳුනිල් රණසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවත් වුණි. පීඨාධිපතිවරු, මහාචාර්යවරු, අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, කෙඩෙට් නිලධාරිහු, අනේවාසික සිසුහු ඇතුළු සුවිශාල පිරිසක් බොදු ගී ශ්‍රවණය සඳහා සහභාගී වී සිටියහ.

විද්‍යාර්ථින් තුළ යහගුණය වර්ධනය කිරීම, කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම, අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව රෝපණය  කිරීම හා සංවේදී දරු පරපුරක් බිහිකිරීම ආදී අපේක්ෂාවන් මුදුන් පමුණුවා ගනු වස් පීඨාධිපතිනී ආචාර්ය නාමලී සිරිසෝම මහත්මියගේ මඟපෙන්වීමෙන් කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයෙහි විද්‍යාර්ථින් මෙම බොදු ගීතාවලිය සංවිධානය  කර තිබුණි.

වඩා නිර්මාණශීලි ප්‍රවේශයක් තුළින් රසික සහෘදයන් තුල නවමු අත්දැකීමක් ඇතිකිර්මට හැකිවීම කාගේත් ප්‍රසාදයට කරුණක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *