මහරහතුන් වැඩි මඟ : සුමධුර ධර්ම දේශනාව

කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් විචිත්‍ර ධර්ම කථික අතිපුජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ නාහිමියන් විසින් පවත්වන ලද සුමධුර ධර්ම දේශනාව පසුගිය මැයි මස 23 දින ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන පීඨ ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී.

උපකුලපති රියර් අද්මිරාල් ජගත් රණසිංහ, නියෝජ්‍ය උපකුලපති (ආරක්‍ෂක හා පාලන) මේජර් ජෙනරාල් ඉඳුනිල් රණසිංහ ප්‍රධාන ජ්‍යේෂ්ඨ හමුදා ප්‍රධානීන් හා අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය මෙම ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා රැස්ව සිටියහ.

එමෙන්ම නිර්මල බුදු දහම ශ්‍රවණය සඳහා ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න ධර්ම ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගිවී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *