සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පිඨය (FAHS) කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අලුතින්ම එකතු වූ පීඨය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමත් සෞඛ්‍ය රැකවරණ සැපයීම පරිවර්තනය කිරීමත් මෙම පීඨය පිහිටුවීමෙහිලා විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ඉලක්කය විය. 2013 වසරේ ජනවාරි මාසයේ දී හෙද සේවය, භෞතචිකිත්සාව, ඖෂධවේදය, වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යා සහ විකිරණවේදය යනාදිය පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂක පාඨමාලා සඳහා මෙම පීඨයේ පළමු සිවිල් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම බඳවා ගන්නා ලදී. ඉතා ඉක්මනින් සෞඛ්‍ය විද්‍යා අංශයේ සියලු විෂයන් ආවරණය වන පරිදි ප්‍රථම උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. පීඨයේ ශිෂ්‍යයින්ට දේශීය මෙන්ම විදේශීය දේශකයින්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඉතා අනර්ඝ වටපිටාවක් තුළ විවිධාකාර විෂය පරාස ඔස්සේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා උදා වී ඇත. එපමණක් නොව සෞඛ්‍ය රැකවරණය පිළිබඳ ගෝලීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පීඨයේ ජාත්‍යන්තර දැක්ම සහතික කිරීම සඳහා වැඩි කල් නොගොස්ම පීඨය විදේශ ශිෂ්‍යයින් සඳහා ද විවෘත කරනු ඇත. විශිෂ්ටතම පීඨය බවට පත්වීමත් නවීන සෞඛ්‍ය රැකවරණ පරිසරය තුළ අභියෝගවලට මුහුණ දීමට සූදානම්  සම්පූර්ණයෙන්ම කැප වූ උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම අපගේ ඉලක්කය වේ. අපගේ උපාධි අපේක්ෂකයන්ට සිය අනාගත වෘත්තීන් ලෝකයේ ඕනෑම තැනකදී ඇරඹීමට හැකි වන පරිදි ශක්තිමත් කිරීමට පීඨයක් ලෙස අපි සියලු ප්‍රයත්න දරමු.

ප්‍රතිපත්ති හා ප්‍රවර්ධන

  • පර්යේෂණ දීමනා
  • සම්මාන උළෙල
  • වැඩමුළු/ පුහුණුව
  • පර්යේෂණ සහයෝගීතා සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා
  • දර්ශනපති සහ දර්ශනශූරි උපාධි වැඩසටහන් සඳහා ඉඩප්‍රස්ථා

කෙරී ගෙන යන පර්යේෂණ

විශේෂාංගගත සම්පත්

  • ජෛව-වෛද්‍ය පර්යේෂණ විද්‍යාගාරය
  • සුළං උමග
  • දින 7හිම පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන පර්යේෂණ රසායනාගාරය

ආගන්තුකයන් සහ සාමාජිකත්ව

  • ආගන්තුකයන් සහ සාමාජිකත්ව

කොආවි පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර

  • කොආවි පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර

 

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨ වෙබ් අඩවියට >>