முதுமாணி கற்கைகள் ஆரம்ப வைபவம் – 2017

சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் பின்பட்டப்படிப்பு கற்கைகள் பீடத்தினால்; வழங்கப்படுகின்ற முதுமாணிக் கற்கைகளின் 2017 ஆண்டிற்கான கற்கைநெறி 16.03.2017 அன்று மேற்படி பீடத்தில் வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து, பிரதி உபவேந்தர் (பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகம்) பிரிகேடியர் இந்துனில் ரணசிங்க, பிரதி உபவேந்தர் (கல்வி;) சிரேஸ்ர பேராசிரியர் ஜயந்த ஆரியரத்ன, பின்படிப்பு கற்கைகள் பீடத்தின் பீடாதிபதி பிரிகேடியர் ஆர் ஜி யு ராஜபக்ச, பீடாதிபதிகள், கல்வியலாளர்கள் என்பவர்களின் பங்குபற்றலினால் இந்நிகழ்வு சிறப்பிக்கப்பட்டதுடன் இக்கற்கைகளைத் தொடர்வதற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட முப்படை அதிகாரிகளும் இந்நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
பிரதி உபவேந்தர் (பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகம்) மகிழ்வுடன் கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து அவர்களை வரவேற்றதுடன் தனது வரவேற்புரையையும் நிகழ்த்தினார். கலாநிதி பாக்கிசோதி சரவணமுத்து இந்நிகழ்வில் தனது பிரதான உரையை நிகழ்த்தி சிறப்பித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *